Na silnici I/19 v opravovaném úseku mezi Stříbrnými Horami a Simtany se pracuje podle stanoveného harmonogramu. Pokračuje se na odvodnění komunikace a zejména na sanaci poškozených okrajů komunikace. V zatáčce při vjezdu do Simtan se buduje palisáda pro zpevnění svahu nad silnicí. Celkově se vše připravilo na zahájení recyklace konstrukčních vrstev za studena, kterou jsme již začátkem tohoto týdne zahájili. Jedná se o proces kdy se při jednom pracovním cyklu rozpojí stávající konstrukční vrstva – nebo souvrství a vzniklá směs se zlepší potřebnými materiály a pojivy a znovu položí na vozovku. Srovnáním a zhutněním tak vzniká nová recyklovaná konstrukční vrstva. Po zatvrdnutí pojiv pak lze již přistoupit k pokládce asfaltových konstrukčních vrstev.

Print Friendly, PDF & Email