Na silnici I/19 mezi Stříbrnými Horami a Simtany pokračujeme v opravě povrchu komunikace a odvodnění. Odfrézovali jsme asfaltové konstrukční vrstvy a po jejich odstranění zhodnotily stav odfrézovaného povrchu, který nesl větší množství poruch od trhlin různého charakteru až po plošné deformace vozovky a její prolomení. Tyto poruchy souvisí s předchozím rozšiřováním této historické komunikace v kombinaci s částečně nefunkčním odvodněním.

Zatím jsme v průběhu prací seřízli zvýšené nezpevněné krajnice a zahájili odkop a sanaci okraje vozovky v jednom směru jízdy. V průběhu května budeme pokračovat v odkopu a sanaci okrajů i na druhé straně vozovky (zavážení lomovým kamenem a štěrkodrtí, hutnění a dosypávaní krajnic). Souběžně v návaznosti na sanaci okrajů se bude realizovat odvodnění pomocí drenáží a v obci začištění okrajů po frézování. To vše v rámci příprav na recyklaci za studena, která přijde na řadu na přelomu měsíce května a června. veškeré práce zatím probíhají v souladu se schváleným harmonogramem, tak že s pokládkou první nové asfaltové vrstvy počítáme v druhé polovině června.

 

Print Friendly, PDF & Email