Na D1 u Měřína jsme dnes započali plánované práce na dálničním mostu. S tím rovněž souvisí omezení provozu mezi 133. – 134. km a to v obou směrech, jak na Prahu, tak i na Brno.

Jde o most s evidenčním číslem D1-167..1. Předmětem prací je výměna mostních závěrů. Stávající mostní závěry budou postupně vybourány a nahrazeny novými povrchovými závěry s odpovídající dilatační schopností.

Práce máme naplánovány na následující tři týdny a budou prováděny na etapy. S postupem prací dojde na dálnici k částečnému omezování provozu.

Od dnešního dne až do neděle 6. 8. 2023, 10:00 hod., bude provoz ve směru na Prahu i ve směru na Brno veden místem prací mezi 133. – 134. km střídavě 1 nebo 2 (provizorními) jízdními pruhy.

Od neděle 6. 8. 2023, 10:00 hod. až do 26. 8. 2023, 14:00 hod. bude uzavřen pravý pás dálnice v km 133,450–134,095 vč. výjezdové větve MÚK Měřín (EXIT 134) vpravo a provoz bude veden v provizorních jízdních pruzích v režimu 2+2/0.

Od 25. 8. 2023, 20:00 hod. do 27. 8. 2023, 10:00 hod. bude uzavřen levý pás dálnice v km 134,715–133,140 a provoz bude ve směru na Prahu veden 1 (provizorním) jízdním pruhem.

Od 26. 8. 2023, 14:00 hod. do 27. 8. 2023, 10:00 hod. bude uzavřen pravý pás dálnice v km 133,120–134,300 a provoz ve směru na Brno bude veden 1 jízdním pruhem.

Zhotovitelem je společnost MaGe Construction s.r.o, která provádí práce za 4,49 mil. korun bez DPH. Dokončení výměny mostních závěrů a uvedení dotčeného úseku dálnice D1 do plného provozu máme v plánu do konce tohoto měsíce.

Print Friendly, PDF & Email