Na přeložku silnice I/37, obchvat Osové Bítýšky, se práce v plném rozsahu vrátily po Velikonocích. Hlavní trasa obchvatu je již patrná v celé délce 2,8 kilometrů. Hotové je zemní těleso komunikace včetně 2 zářezů a násypu. Viditelná je rovněž nově přeložena část silnici II/390 ve směru od Vlkova, kde v místě křížení s trasou přeložené silnice I/37 vznikla nová tečná křižovatka. Naopak již díky provedené rekultivaci zmizela původní část silnice II/390 a také nelegální skládka v trase napojení obchvatu na stávající silnici I/37 ve směru na Velkou Bíteš.

Na začátku trasy obchvatu ve směru od Žďáru nad Sázavou je stavebně dokončen mostní objekt, který umožní obyvatelům obce bezpečný přístup k nádraží mimo těleso komunikace. Zde zbývají dokončit práce v okolí mostu a dodělat komunikaci z centra obce směrem k nádraží. V prvním úseku hlavní trasy od mostu po novou křižovatku jsou práce na tělese komunikace nejdál. Vše se zde připravuje k pokládce podkladní a ložné asfaltové vrstvy. Viditelná je již i protihluková stěna, která má 2 částí v celkové délce 470 metrů. Instalovány jsou sloupky s osazenými sokolovými panely. Doplnit zbývá absorpční panely. Inkriminovaný úsek by měl být uveden do provozu v režimu předčasného užívání jako první a  to v horizontu 1,5-2 měsíců. Převedena sem bude doprava v návaznosti na další postup prací souvisejících s výstavbou na opačném konci ve směru na Velkou Bíteš.

V této části silnice I/37 musí již řidiči počítat s případnými dopravními komplikacemi souvisejícími s částečnou uzavírkou této komunikace v délce přibližně 460 metrů. V inkriminovaném úseku se jezdí pouze jedním jízdním pruhem a provoz je řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Toto omezení má spojitost s napojením severozápadního obchvatu Osové Bítýšky na stávající komunikaci I/37 na Velkou Bíteš.

S uvedením do provozu obchvatu v celé jeho délce počítáme na podzim tohoto roku a zatím se nám daří držet termín v průběhu září 2021.

Print Friendly, PDF & Email