V Předíně na Třebíčsku na silnici I/23 pokračujeme ve výstavbě nového mostu, kde dokončujeme jeho spodní stavbu. Betonáží dříků a jejich odbedněním jsme dokončili mostní opěry. Aktuálně dokončujeme bednění a armování křídel, abychom v 2. polovině tohoto týdne mohli přistoupit k jejich betonáži společně s hlavní nosnou konstrukcí.

Poté provedeme izolaci opěr a začneme připravovat bednění a armování říms. Jejich betonáž plánujeme zahájit v 3. zářijovém týdnu. Současně budou probíhat práce na drenáži za závěrnou zdí a zásyp této oblasti. Následně již položíme podkladní a ložnou asfaltovou vrstvu, dokončíme chodník na pravé straně a na přelomu září a října převedeme dopravu z provizorní komunikace na dokončenou část mostu, což nám umožní zahájit odtěžování silničního provizoria, po němž doposud byla vedena doprava. S uvedením mostu do provozu počítáme koncem října tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email