V souvislosti s postupem prací na výstavbě ekoduktu v km 94,7 modernizovaného úseku 12 Humpolec – Větrný Jeníkov budeme v noci z pátku na sobotu (z 30.4. na 1.5.) a ze soboty na neděli ( z 1.5. na 2.5.) odstraňovat dočasná předpínací lana uvnitř klenby. Tyto noční a ranní víkendové termíny byly zvoleny z důvodu nejnižší intenzity provozu na D1, během nichž lze tedy očekávat i minimální dopad do plynulosti silničního provozu.

Z tohoto důvodu dojde dne 30.4. 23:00 hodin do 1.5 05:00 hodin k pěti krátkodobým uzavírkám  jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu. Stejně tako tomu bude ve směru na Brno od 1.5. 24:00 do 2.5. 06:00. Krátkodobá uzavírka bude trvat vždy maximálně 15-20 minut, poté bude provoz na 40 minut opětovně spuštěn. Zastavení provozu bude realizováno Policií ČR ve spolupráci se specializovanou firmou, kdy nejprve bude doprava zúžena do jednoho jízdního pruhu v daném směru a policie následně uzavře celý jízdní pás po dobu odstraňování 5 kusů lan, kterých je nad každým jízdním pásem celkem 25. Předpínací lana uvnitř klenby, která dosud staticky pomáhala držet její tvar, je možné nyní odstranit, neboť je již ekodukt ze stran do potřebné míry zasypán zeminou.

Print Friendly, PDF & Email