Okolo 20 pracovníků denně nyní pracuje sedm dní v týdnu na opravě mostu na silnici I/34 u osady Pohledští Dvořáci, ve východní části Havlíčkova Brodu. Stavba v místě, kterým každý den projede na 9 tisíc vozidel, ovlivňuje provoz pouze částečně.

Aktuálně se veškerá činnost soustřeďuje na polovině mostu v jízdním pásu směr Ždírec nad Doubravou. Odstraněno už bylo zábradlí i se svodidly, odfrézovaná vozovka na mostovce až na hydroizolaci. Momentálně probíhá sanace říms mostní konstrukce.

Předmětem akce je rekonstrukce mostu ev.č. 34-045, který převádí silnici I/34 přes železniční trať a Břevnický potok. Diagnostika prokázala dožilý stav mostního svršku, zejména říms, zábradlí, izolace a systému odvodnění.

Most o délce 223,17 m je tvořen spojitou konstrukcí o sedmi polích s rozpětími 24,6+5×33,0+30,6 m. Nosná konstrukce je tvořena dvoutrámovou dodatečně předpjatou železobetonovou monolitickou konstrukcí. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,85 m a šířka 13,9 m. Most převádí komunikaci s šířkou vozovky 11,5 m a pravostranný obslužný chodník šířky cca 1,5 m. Celková šířka mostu je 14,45 m. Spodní stavba sestává ze dvou monolitických opěr a šesti monolitických pilířů.

V rámci opravy dojde k odbourání kompletního mostního svršku, svodidel, zábradlí, říms, vozovky a závěrů. Následně dojde k provedení nové izolace (včetně nových odvodňovačů povrchu a izolace), vybetonování nových říms, vybudování asfaltových vrstev a osazení zábradlí a svodidel. Celá spodní stavba bude celoplošně sanována.

Stavba ovlivňuje provoz pouze částečně. Ten je veden kyvadlově a řízen semafory po půlce mostu, na které se teď nepracuje. Prosíme motoristy, aby si pozorně všímali dočasného dopravního značení, které v místě upravuje vedení dopravy. Obzvláště ty, kteří přijíždějí do Havlíčkova Brodu ve směru od Ždírce nad Doubravou, kde je mírné klesání a vozidla zde mohou nabrat rychlost, přičemž dojíždějí k semaforu.

Zhotovitelem je společnost MADOS MT s.r.o., která provádí práce za 33,20 mil. Kč bez DPH. Uvedení opraveného mostu do plného provozu plánujeme v říjnu.

Print Friendly, PDF & Email