Už za polovinou jsou práce na rekonstrukci silnice I/19 mezi Ronovem nad Sázavou a obcí Nové Dvory. Komunikace na pomezí Havlíčkobrodska a Žďárska, po které projede podle posledního sčítání dopravy každý den více než 2,5 tisíce aut, dostává postupně nový povrch.

V uplynulých týdnech se podařilo dokončit výměnu asfaltových vrstev v levém jízdním pruhu ve směru od Ronova n. S. na Nové Dvory a převedli jsme na něj dopravu. Práce se teď přesouvají na pravý jízdní pruh, kde už máme starou vozovku odfrézovanou. Podobně rozpracovaný teď máme i autobusový záliv v Nových Dvorech, kde se rovněž chystáme zcela vyměnit asfaltový koberec. Mimo to podél silnice doplňujeme ocelová svodidla, upravujeme nezpevněné krajnice a pročišťujeme silniční příkopy.

Celková délka opravovaného úseku, který začíná za Ronovem nad Sázavou a končí na konci obce Nové Dvory je 2815 metrů. Vozovka tady byla už ve špatném stavu, na což poukazoval mimo jiné výskyt různých typů trhlin, hloubkové koroze nebo výtluků. Účelem opravy je tedy především zlepšení technického stavu a zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení její životnosti.

Provoz je místem prací veden kyvadlově a řízen přenosnými semafory. Zároveň je zde snížena rychlost na maximálně 50 km/h.

Zhotovitelem je společnost Silnice Čáslav a.s., která provádí práce za 39,45 mil. korun bez DPH. Předpokládané uvedení opravené komunikace I/19 mezi Ronovem n. S. a Novými Dvory do plného provozu je koncem října letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email