Rozsáhlá rekonstrukce silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí Vysočiny s Pardubickým krajem je na svém konci. Už příští týden v pondělí 23. října zde bude plně obnoven provoz.

Práce na 6400 m dlouhém úseku vytížené trasy, po které každý den projede na 7 tisíc vozidel, byly zahájeny loni na konci srpna a kvůli rozsahu rekonstrukce si vyžádaly dopravní omezení.

Během prvních 2 měsíců prošly opravou 2 úseky v celkové délce 1900 m. Na tuto část silnice I/37 se tak mohl vrátit provoz vedený po dobu prací po objízdných trasách. Oprava zbylé, dosud neopravené části komunikace v délce 4500 m, byla zahájena letos v červenci a končí právě v těchto dnech.

Během rekonstrukce byla provedena výměna asfaltových vrstev včetně recyklace za studena, sanace ulámaných krajnic v minimální šířce 1 metr včetně opravy nezpevněných krajnic. Pročištěny byly silniční příkopy i propustky. Součástí stavby byla také nová opěrná zeď nebo úprava autobusového zálivu v obci Údavy vpravo směrem na Ždírec n. D.

Samostatný stavební objekt představoval most ev.č. 37-042, který převádí silnici I/37 přes Dlouhý potok. Před mostem byly svahy násypového tělesa vyztuženy geomřížemi. Na mostě samotném pak bylo vyměněno vozovkové souvrství, zálivky kolem říms, nové těsnění dilatačních a pracovních spár. Novou protikorozní ochranu dostala svodidla a zábradlí. Lokálně byly sanovány obrubníky říms.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která provedla práce za 129,23 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email