V uplynulém roce probíhaly větší opravy na 20 místech dálnice a silnic I. tříd v Kraji Vysočina. To například znamená, že se v různém rozsahu pracovalo na 8 mostech. Opravovaly se vozovky v celkové délce přes 30 kilometrů. Mimo mostů a konstrukčních vrstev komunikací byla pozornost věnována také jejich funkčnímu odvodnění, protihlukovým opatřením nebo komplexní opravě tunelu Jihlava. Opravy, v rámci kterých proběhlo v roce 2022 uvedení stavby do provozu jako celku, vyšly na více než 300 mil. Kč bez DPH ve smluvních cenách.

Za zmínku stojí zprovoznění průtahu Žďárem nad Sázavou na silnici I/37, 11 kilometrů dlouhého úseku mezi Ostrovem nad oslavou a Křižanovem na téže silnici nebo zprovoznění tunelu Jihlava na silnici I/38. Všechny jmenované stavební akce výrazně zasahovaly realizací dopravně inženýrského opatřením do dopravní obslužnosti obyvatel v daném regionu a taktéž do plynulosti provozu.

Z oprav, které jsme zahájili v loňském roce, budeme letos pokračovat opravou levého jízdního pásu jihlavského dálničního přivaděče na silnici I/38. To byla současně největší oprava, která byl v roce 2022 na Vysočině zahájena. Pokračovat budeme také v opravě silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí našeho kraje s tím Pardubickým, kde nám k dokončení celého 6400 metrů dlouhého úseku zbývá opravit přibližně zbývajících 4500 metrů. A samozřejmě na SV obchvatu Havlíčkova Brodu dokončíme započatou realizaci protihlukových opatření.

Z nových akcí připravovaných pro nastávající stavební sezónu lze v současné době uvést připravovanou opravu vozovky SV obchvatu H. Brodu, kterou provede společnost M-Silnice a.s. za 79,32 mil. Kč bez DPH a opravu silnice I/19 v úseku Ronov-Nové Dvory, kde probíhá soutěž na zhotovitele.

Print Friendly, PDF & Email