Pokračujeme v rekonstrukci dálničního mostu ev.č. D1-201..2 v levém jízdním pásu u Velké Bíteše na Žďársku. Součástí stavby je i rekonstrukce vozovky na obou předmostích a větve MÚK Velká Bíteš. Práce doposud  probíhají podle stanoveného harmonogramu. Na mostě již proběhly veškeré demolice. Bylo provedeno odvodnění rubu obou opěr a nyní se pracuje na armování a betonáži jejich nových úložných prahů. Na západní opěře je již po betonáži a odstraňuje se bednění a zahlazuje povrch. Stávající ocelolitinová ložiska jsou zde již nahrazována novými elastomerovými, přičemž každý z 11 nosníků bude uložen na samostatné a v případě nutnosti vyměnitelné ložisko. Na východní opěře se pracuje na armování a bednění před betonáží.
Zajímavostí průběhu této části rekonstrukce je zvednutí hlavní nosné konstrukce do takové úrovně, aby se pod most dostala bourací technika a následně mohly být odstraněny a nahrazeny úložné prahy opěr a provedena výměna ložisek. To bylo provedeno pomocí soustavy synchronizovaných lisů osazených na podpůrných konstrukcích před opěrami. Probíhalo vždy střídavě po několika centimetrech na každé straně a celý proces zvednutí na požadovanou výšku proběhl v průběhu dopoledne.

Po dokončení úložných prahů a výměně ložisek bude nosná konstrukce spuštěna zpět na nová ložiska a následovat bude betonáž spřahující desky a její ošetření novou hydroizolací. Dojde k zásypu na rubu závěrných zídek, aby se mohlo začít pracovat na nových přechodových oblastech mostu.

Print Friendly, PDF & Email