Rekonstrukce dálničního přivaděče v Jihlavě, silnice I/38, spěje ke konci. Aktuálně se usazují středová svodidla.

Pomocí speciální mechanizace zbývá osadit přibližně 1,5 kilometru středových svodidel. Kromě toho se upravuje i plocha pod nimi a přejezdy středního dělícího pásu. V plánu je dále opravit krajnici před nájezdem na dálnici D1 ve směru od Havlíčkova Brodu a obnovení svislého dopravního značení po stranách.

Jde o celkem 5600 metrů silnice mezi sjezdem z Jiráskovi ulice a mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D1, kterou již druhým rokem rekonstruujeme. Vedle obnovy asfaltového povrchu na samotné komunikaci a na mostech došlo i na rekonstrukci prvků odvodnění, záchytného systému nebo zabezpečení okolních svahů speciální sítí proti padajícím kamenům a zemině na vozovku. Vyvolanou investicí jsou také přeložky telekomunikačních kabelů CETIN a pokládky chrániček pro kabely ŘSD.

V roce 2022 byla dokončena oprava středního dělicího pásu a jízdního pásu ve směru na Znojmo, od letošního jara pokračují práce na druhé polovině směrem na Havlíčkův Brod.

Dokončení instalace středových svodidel plánujeme v pátek 29.9. a den poté chceme obnovit provoz v oboru směrech dvěma pruhy. V současné době je doprava místem stavby vedena v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru a rychlostí sníženou na 60 km/h maximálně.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dálniční přivaděč v Jihlavě rekonstruuje za 337,72 mil. Kč bez DPH. Ukončení všech prací předpokládáme v průběhu října.

Print Friendly, PDF & Email