Práce na v současné době nejsledovanější a nejočekávanější dopravní stavbě Vysočiny pokročily. Nově budovaný jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu už dostává asfaltový povrch!

Téměř 40 tisíc tun asfaltu bude použito na novém jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu. Pokládán je ve třech vrstvách tak, aby byla zajištěna potřebná nosnost vozovky, která bude muset snést maximální zatížení dopravou.

Vedle pokládky asfaltových vrstev teď práce pokračují i na dvou nejdelších mostech, které jsou součástí obchvatu. Každý z nich má délku přes čtvrt kilometru. Na 4124 metrů dlouhé stavbě je celkem 7 mostů, k tomu 3 nadjezdy a jeden podchod. Pamatováno je i na takové detaily, jako například stovky metrů speciálních zábran, které mají na výšku cca půl metru, jsou z nerezy a mají zamezit přímý vstup obojživelníků z okolních mokřadů na vozovku.

Výstavbu zcela nové komunikace, která je vedena složitým terénem, jsme zahájili v roce 2019. Díky ní dojde k propojení silnice I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji a veškerá tranzitní doprava tak bude odvedena mimo centrum Havlíčkova Brodu.

Dokončení stavby plánujeme do konce roku a slavnostně bychom ji rádi uvedli do provozu ještě před Vánocemi.

Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a.s., M-Silnice a.s. a Porr a.s., které jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu staví za 1598,34 mil. korun.

 

Print Friendly, PDF & Email