Právě v těchto dnech probíhají závěrečné přípravy k sanaci svahu na silnici I/19 u obce Pohled na Havlíčkobrodsku. Práce bychom chtěli letos nejen zahájit, ale také dokončit.

Aktuálně jsme formou veřejné soutěže vybrali zhotovitele. Tím je společnost Silnice Čáslav s.r.o., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Vybraný zhotovitel se již smluvně zavázal k provedení prací za 2,87 mil. Kč bez DPH.

Předmětem veřejné zakázky je lokální sanace svahu, po němž je vedena silnice I/19. Ten se nachází na výjezdu z obce Pohled směr Přibyslav. Kvůli náhlým geologickým změnám se svah začal sesouvat, což má negativní dopad na vozovku, která je po něm vedena. Geologický průzkum prokázal smykové poruchy v podloží a stav byl označen jako havarijní.

Od července loňského roku proto bylo rozhodnuto o částečném omezení provozu v těchto místech. Doprava je zde vedena po jízdním pásu dále od hranice svahu, řízena je kyvadlově, semaforem. Každý den tudy projede na 1 700 vozidel, z toho přibližně 12% tvoří nákladní doprava.

Práce na sanaci svahu bychom rádi zahájili v první polovině letošního roku. Doba pro uvedení do provozu byla se zhotovitelem smluvena na 28 kalendářních dnů.

 

Print Friendly, PDF & Email