Právě v těchto dnech dokončujeme protihlukové stěny na silnici I/37 u Škrdlovic a sousedního Stržanova na Žďársku. Zbývá doupravit terén kolem nich a jejich průhledné části umýt a naleštit.

Celková délka protihlukových stěn, stavebně rozdělených na čtyři části, je 852 metrů a jejich výška se pohybuje v rozmezí od 2,5 do 5 metrů. Potřebu výstavby bariéry proti hluku vyvolala akustická studie, která prokázala nadlimitní hluk z dopravy v oblasti. Tímto úsekem silnice I/37 projede podle posledního sčítání na 6 tisíc vozidel každý den, z toho přibližně čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony. Hlavním smyslem nově vybudované stavby je tedy ochránit obyvatele Škrdlovic a Stržanova před škodlivým hlukem.

Protihlukové stěny jsou kombinací panelů z betonových prefabrikátů, z nichž každý váží 3010 kg a průhledných tabulí z tvrzeného plexiskla. Životnost betonových dílů je odhadována na 50 let. Zvuková pohltivost pak činí okolo 10 decibelů.

Zhotovitelem je společnost SKANSKA a.s. Celkové náklady byly smluveny na 49,76 mil. Kč bez DPH. Ke konečnému předání stavby k užívání dojde 2. listopadu. Jak protihlukové stěny u Škrdlovic a Stržanova postupně rostly, dokumentujeme ve fotogalerii níže.

Print Friendly, PDF & Email