Velká oprava dálničního přivaděče v Jihlavě, silnice I/38, je u konce. Už příští týden ve středu projedou motoristé po zcela renovované komunikaci bez jakéhokoliv omezení.

V těchto dnech jsou dokončovány poslední práce, které dopravu omezují pouze lokálně, v krátkých úsecích, kde jsou vytvořena takzvaná pracovní místa.

5600 metrů silnice I/38 mezi sjezdem z Jiráskovi ulice a mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D1 rekonstruujeme už druhým rokem. Vedle obnovy asfaltového povrchu na samotné komunikaci a na mostech došlo i na rekonstrukci prvků odvodnění, záchytného systému, výměně středových i krajních svodidel nebo zabezpečení okolních svahů speciální sítí proti padajícím kamenům na vozovku. Vyvolanou investicí byly také přeložky telekomunikačních kabelů CETIN a pokládky chrániček pro kabely ŘSD.

Zatímco v roce 2022 byla dokončena oprava středního dělicího pásu a jízdního pásu ve směru na Znojmo, letos pokračovaly práce na druhé polovině směrem na Havlíčkův Brod. Jejich průběh dokumentuje fotogalerie viz. níže.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dálniční přivaděč v Jihlavě rekonstruuje za 337,72 mil. Kč bez DPH. Dokončení všech prací je naplánováno na úterý 17. října 2023.

Print Friendly, PDF & Email