Právě jsme dokončili sanaci svahu na silnici I/19 u obce Pohled na Havlíčkobrodsku. Úplná uzavírka ovšem pokračuje dál kvůli navazující stavbě.

Akci jsme zahájili 24. dubna. Předmětem veřejné zakázky byla lokální sanace svahu, po němž je vedena silnice I/19. Ten se nachází na výjezdu z obce Pohled směr Přibyslav. Kvůli náhlým geologickým změnám se svah začal sesouvat, což mělo negativní dopad na vozovku, která je po něm vedena. Geologický průzkum prokázal smykové poruchy v podloží a stav byl označen jako havarijní.

Od července loňského roku proto bylo rozhodnuto o částečném omezení provozu v těchto místech. Doprava zde byla vedena po jízdním pásu dále od okraje svahu, řízena byla kyvadlově, semafory. Podle posledního sčítání dopravy tudy každý den projede na 1 700 vozidel, z toho přibližně 12% tvoří nákladní auta a kamiony.

Na dvou místech o délce 40 a 55 m byla vozovka odstraněna spolu se zeminou až na skálu do hloubky více než 1,5 metru. Vybudováním zcela nového systému odvodnění, který spočívá mimo jiné v pokládce geotextilií, které jsou proloženy hrubou kamennou drtí je docíleno stabilizace svahu v podobě vytvoření takzvaného sanačního polštáře. Následně proběhla pokládka asfaltových vrstev v tloušťce 250 mm. Upotřebeno k tomu bylo na 360 tun asfaltové směsi. Následovala úprava krajnic, instalace svodidel a obnova vodorovného dopravního značení.

Přestože byla akce dokončena, silnice I/19 na průtahu obcí zůstává nadále uzavřena. Důvodem je navazující stavba, kterou v těchto dnech v Pohledu plánujeme zahájit.

Vedení objízdných tras:

Vozidla do 3,5t: I/19 – Stříbrné Hory – III/03421 – I/34 (Obousměrně)

Vozidla nad 3,5t: I/34 – Ždírec nad Doubravou – I/37 – Žďár nad Sázavou – I/19 – Přibyslav

Náhrada za trasu Dlouhá Ves – Pohled: Dlouhá Ves – III/03810 – I/19 – Přibyslav (Obousměrně)

Zhotovitelem sanace svahu je společnost Silnice Čáslav s.r.o., která se zavázala k provedení prací za 2,87 mil. Kč bez DPH. Fotografie zachycující některé z okamžiků stavby si můžete prohlédnout níže, v galerii.

Print Friendly, PDF & Email