V souvislosti s pořádáním MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude omezen provoz na silnicích I/19 a I/37. Od dnešního dne středy 7. února až do neděle 18. února jsou jednotlivé úseky s dočasným omezením provozu opatřeny přechodným dopravním značením.

Úprava provozu se týká těchto částí komunikací:

  1. Silnice I/19 v úseku od okružní křižovatky se silnicí I/37 u Žďáru nad Sázavou po křižovatku se silnicí II/354 v Novém Městě na Moravě na ul. Brněnská v cca km 169,400 – 179,100
  1. Silnice I/37 v úseku od křižovatky s MK u zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou na ul. Jungmannova po křižovatku se silnicí II/354 v Ostrově nad Oslavou u kostela sv. Jakuba v km cca 108,600 – 118,800
  1. Zcela uzavřen pak bude úsek silnice I/19 v délce 1900 m, a to od křižovatky s místní komunikací III/35418 (směr Slavkovice) po okružní křižovatku v Novém Městě na Moravě. Denně tudy projede více než 9 tisíc vozidel, z toho přibližně 13% tvoří nákladní auta a kamiony.

Za uzavřený úsek silnice I/19 jsou k dispozici vyznačené objízdné trasy (viz. mapa níže):

  1. pro vozidla do 3,5 t (obousměrně) z Nového Města na Moravě po silnicích II/354 a III/35419 přes Petrovice do obce Řečice, dále po silnicích III/35420 a II/354 do Hlinného, po silnici III/35421 přes Jámy na silnici I/19 u Žďáru nad Sázavou a příp. přes Radňovice po silnici I/19 zpět
  1. pro vozidla nad 3,5 t (obousměrně) z Nového Města na Moravě po silnici II/360 přes Radešínskou Svratku do Bobrové, dále po silnici II/388 a II/354 přes Radešín a Bohdalec do Ostrova nad Oslavou, poté po I/37 přes Sazomín a Vatín ke Žďáru nad Sázavou a příp. přes Radňovice po I/19 zpět

Přechodná úprava se vztahuje k provozu v zastavěném území obcí Nové Město na Moravě, Radňovice, Žďár nad Sázavou, Vatín, Sazomín a Ostrov nad Oslavou, proto je toto opatření obecné povahy zároveň zveřejněno na úředních deskách Krajského úřadu Kraje Vysočina, Městského úřadu Nové Město na Moravě, Obecního úřadu Radňovice, Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Obecního úřadu Vatín, Obecního úřadu Sazomín a Úřadu městyse Ostrov nad Oslavou.

Žádáme motoristickou veřejnost o vzájemnou ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu a o respektování přechodného dopravního značení.

 

Print Friendly, PDF & Email