Na silnici I/38 těsně před obcí Kámen ve směru od Skuhrova plánujeme kompletní výměnu mostu ev. čís. 38-058 přes Lučický potok. Důvodem je jeho nevyhovující stav a pak také umožnění přepravy nadrozměrných nákladů po trase.

Práce máme v plánu zahájit letos v říjnu, kdy se soustředíme především na úpravu terénu. Budeme kácet náletové dřeviny v prostoru výstavby a dojde ke skrývce zeminy. To by provoz v místě, kterým podle posledního sčítání dopravy projede denně až 8500 aut, nijak významněji ovlivňovat nemělo. K tomu dojde až na jaře příštího roku.

Nejprve bude nutné vystavět náhradní mostní provizorium, na které posléze převedeme veškerou dopravu. Kvůli zachování bezpečnosti silničního provozu bude v místě prací, a především na samotném mostním provizoriu, snížena rychlost, a to až na maximálně 60 km/h.

V dubnu příštího roku pak zahájíme demolici starého mostu a na jeho místě postavíme zcela nový. Bude o cca 2 metry širší, jeho nosnost bude proti mostu stávajícímu násobně vyšší, a především bude odolnější.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost Tannaco a.s., která se zavázala k provedení prací za 27,74 mil. korun bez DPH. Nový most u obce Kámen máme v plánu uvést do provozu na podzim příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email