V Kraji Vysočina již na silnicích I. tříd probíhají poslední větší opravy a opravované úseky jsou postupně uváděny do provozu, aby se komunikace uvolnili probíhající zimní údržbě. Na silnici I/37 jsou uvedeny do provozu opravené úseky na průtahu Žďárem nad Sázavou a dále mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem. Na obě místa se vrátíme v roce 2022, abychom dokončili zbývající části.

Do provozu jsme rovněž uvedli most v Předíně na sil. I/23, most v Rančířově na silnici I/38 a naposledy PHS podél Pávova na téže komunikaci V okolí těchto staveb budou ještě probíhat dokončovací práce, které však již budou mít minimální vliv na dopravu. Posledním místem, kde se ještě pracuje, je most přes říčku Nedvědičku v Divišově na silnici I/19. Tady po dokončení letošních prací budeme pokračovat ještě v příštím roce. 

Print Friendly, PDF & Email