Právě jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele opravy Lidické ulice v Havlíčkově Brodě. Lhůta pro podání nabídek vyprší 19. dubna. Naší snahou bude opravu letos nejen zahájit, ale také dokončit.

Jde přesně o část Lidické ulice mezi světelnou křižovatkou s Humpoleckou, Masarykovou a Dolní ulicí, až po čerpací stanici Shell, vpravo, ve směru na Jihlavu. Celková délka úseku je 1057 m a zahrnuje i jeden most.

Diagnostickým průzkumem bylo zjištěno, že vozovka vykazuje nadstandardní množství poruch, zejména pak podélných deformací. Jde například o vyjeté koleje, které už přešly do stádia plošných deformací s konstrukčními poruchami. Z větší části na tom má podíl extrémním dopravní zatížením, které v těchto místech, podle posledního sčítání dopravy, dosahuje intenzity více než 12500 vozidel denně, z toho cca 30% tvoří nákladní doprava a kamiony.

Dle doporučení diagnostiky a zpracované dokumentace tedy dojde ke kompletnímu odstranění vrstev stávající vozovky. Půjde o provedení výměny zemin v aktivní zóně vozovky v tloušťce 500 mm, provedení kompletní netuhé vozovky s asfaltovým krytem, která je navržena o celkové tloušťce 690 mm, tak aby reflektovala reálné dopravní zatížení.

Součástí této akce bude i oprava mostu ev. čís. 38-063, přes potok Žabinec, který se v rekonstruované trase nachází. V tomto případě půjde o údržbové práce spočívající v sanacích spodní stavby, sanaci podhledu nosné konstrukce a opravě zpevnění odláždění koryta potoku pod ním. Dále se bude provádět frézování a pokládka asfaltových vrstev na mostě a předpolích.

Po dobu rekonstrukce, plánované na etapy, bude doprava na opravovaném úseku omezena pouze částečně. Předpokládáme kyvadlový provoz, řízený semafory. Vše bude ale otázkou dohody s vybraným zhotovitelem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80,57 mil. Kč bez DPH. Maximální doba pro zprovoznění opravené komunikace byla stanovena na 168 dní.

Print Friendly, PDF & Email