Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele opravy silnice I/19 mezi Štěpánovem nad Svratkou a hranicí Vysočiny s Jihomoravským krajem. Rekonstrukci máme v plánu začít v příštím roce a opravenou komunikaci uvést do plného provozu maximálně za 26 týdnů.

Celková délka úseku, který máme v plánu zrekonstruovat, je 4820 m. Konkrétně půjde o část silnice I/19 mezi mostem ev. č. 19‐085 v městysi Štěpánov nad Svratkou a hranicí Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem u mostu ev. č. 19-091, který v lesním úseku překlenuje říčku Hodonínka.

Cílem akce je zlepšení technického stavu silnice I/19, zkvalitnění povrchu komunikace včetně oprav podkladních vrstev v místech poruch a celkově tak k prodloužení životnosti vozovky. Navíc dojde k úpravě výškových poměrů a podélného sklonu vozovky, a to nadvýšením nivelety o cca 20 mm a ve střední části rekonstruovaného úseku až o cca 50 mm.

Výstavba bude probíhat za částečné uzavírky komunikace I/19 vždy po polovinách, v šesti etapách po cca 800 m; jen druhý úsek má délku cca 500 m a třetí 1100 m. Jednosměrný provoz bude řízen pomocí semaforů. Pro urychlení prací budou zřízena vždy dvě pracovní místa současně.

Hlavními hodnotícími kritérii pro výběr zhotovitele jsou nabídková cena z 90% a doba pro uvedení do provozu z 10%. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 91,07 mil. Kč bez DPH. O vítězi tendru bude rozhodnuto začátkem příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email