Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na zhotovitele rozšíření oboustranné odpočívky Mikulášov na cca 95 km dálnice D1. Stávající protilehlé areály zůstanou zachovány, jejich plocha se rozšíří o přibližně 1 hektar a nabídne desítky dalších volných míst.

Odpočívka Mikulášov na Vysočině nabízí motoristům na cca 95. km po obou stranách dálnice D1 možnost zastavení, odpočinku, občerstvení či doplnění pohonných hmot. V rám­ci návrhu rozšíření byly zásadním limitem majetkové poměry v území a rovněž snaha nezasahovat do zmo­dernizované dálnice.

Odpočívka nemá typovou podobu, a to právě kvůli omezeným prostorovým možnostem a zacho­váním stávajících čerpacích stanic, i přesto jsou ale dodrženy zásady standartních řešení, a to zejména jedno­směrný průjezd odpočívkou a oddělení jednotlivých typů vozidel. Oboustranná odpočívka je na dálnici D1 napojena po­mocí odbočovacích a připojovacích pruhů, kdy tato připojení zůstanou zachována.

V rámci rozšíření bude doplněn mo­biliář, včetně zastřešených posezení. Pro rodiny s dětmi bude na pravé odpočívce (ve směru na Brno) v docház­kové vzdálenosti od čerpací stanice a restaurace zří­zeno dětské hřiště. Pro zlepšení celkového vzhledu a zlepšení mikroklima budou v odpočin­kové zóně vysázeny stromy, stejně tak i v ostrůvcích mezi stáními.

Obě odpočívky budou taktéž oploceny, a to po celém obvodu. Oplocení bude navazovat na oplocení dálnice. Celý prostor bude vybaven novým veřejným LED osvětlením.

Pro zlepšení využití kapacity stání budou odpočívky vybaveny systémem pro sledování obsazenosti a telematickým systémem pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad. V rámci toho bude zřízen i kamerový dohled.

Plán rozšíření odpočívky Mikulášov počítá s navýšením kapacity stání ve směru na Brno u kamionů a nákladních vozidel z 15 na 20 míst, u osobních aut z 62 na 69 míst, a navíc zde nově vzniknou 4 stání pro autobusy. Ve směru na Prahu dojde k navýšení kapacity pouze u stání pro kamiony a nákladní vozidla, a to z 8 na 28 míst.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 180,00 mil. Kč bez DPH. Akci bychom chtěli zahájit letos na jaře a stavbu uvést do plného provozu v příštím roce.

Print Friendly, PDF & Email