Úprava obávané křižovatky u Zvěrkovic na Třebíčsku se chýlí ke konci. Po čtyřech měsících prací se z ní stává bezpečnější místo.

Jedná se o křižovatku silnice I/38 s komunikací II/400, což je odbočka právě do Zvěrkovic, takzvané „téčko“. Denně tudy projede více než 7 tisíc vozidel, z toho jednu třetinu tvoří nákladní auta a kamiony. Jde o místo s častým výskytem dopravních nehod, proto bylo rozhodnuto o úpravě křižovatky podle zadané projektové dokumentace.

V uplynulých měsících tak postupně došlo k rozšíření silničního tělesa, aby bylo možné zřídit řadící pruhy. Rovněž došlo ke směrové úpravě silnice II/400. Celý prostor je teď mnohem více přehlednější a motoristé mohou bezpečněji odbočit z hlavní trasy I/38 do Zvěrkovic a přitom nijak neomezují dopravu. Celá křižovatka dostala nový povrch a upraveny byly rovněž krajnice.

Celá přestavba s cílem docílit větší plynulosti i bezpečnosti silničního provozu na hlavní trase z Jihlavy do Znojma se pomalu chýlí ke konci. Zbývá posledních několik drobností, například vodorovné dopravní značení. V době, kdy se na něm bude pracovat, dojde také v prostoru křižovatky ke krátkodobému omezení dopravy, zúžení jízdních pruhů a snížení maximální rychlosti na 60 km/h.

Zhotovitelem je společnost IMOS Brno a.s., která provádí práce za 12,45 mil. Kč. Dokončení akce a uvedení křižovatky u Zvěrkovic do plného provozu předpokládáme během září.

Print Friendly, PDF & Email