Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal zatím nepravomocné stavební povolení k opravě dálničního přivaděče do Jihlavy na silnici I/38, které nám umožní opravit oba jízdní pásy silnice I/38 mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí III/03824, což je úsek dlouhý  5671 metrů. Připravujeme veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby a pokud příprava stavby poběží optimálně podle předpokládaného časového harmonogramu, mohli bychom mezi Jihlavou a dálnici začít pracovat na konci 2. nebo začátkem 3.čtvrtletí tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email