Ve Středočeském kraji spravuje ŘSD ČR více než 660 km silnic I. tříd a přes 360 km dálnic. Z krajů zaujímá první místo v délce silnic I. tříd i dálniční sítě. Mimo tuto skutečnost je jeho specifikem i dopravní provázanost na hlavní město. Tomu do určité míry odpovídá i množství akcí prováděných v rámci správy určených komunikací a také komplikace, které sebou často přináší řidičům tak i silničářům. A rok 2021 nebude zřejmě výjimkou.

V letošním roce plánujeme ve Středočeském kraji realizovat větší opravy a rekonstrukce za více než 3 miliardy Kč bez DPH. Opravit by se při nich mělo přes 70 km vozovek a v různém rozsahu 2 desítky mostů (uvedená čísla nezahrnují 2 modernizované úseky D1 v kraji).
Z loňského roku budeme dokončovat novou okružní křižovatku Červené vršky na sil. I/3 u Benešova, opravu LJP dálnice D0 mezi tunely Lochov a Cholupice a naplno se rozběhnou práce na demolici a výstavbě nového mostu na sil. I/19 v Počaplech na Příbramsku. Zbývajícími 6 etapami bude pokračovat rovněž oprava povrchu a odvodnění sil. I/4 mezi Milínem a Chrašticemi taktéž na Příbramsku. Všechny tyto akce bychom rádi zahájili hned na začátku 2. čtvrtletí.

Rovněž s počátkem 2. čtvrtletí počítáme se zahájením stavební a technologické opravy tunelů Lochkov a Cholupice na dálnici D0. Na téže komunikaci na Černém mostě se zahájí oprava mostu přes Chlumeckou ulici. O několik kilometrů dále proběhne velká oprava dálnice D8 v celé její šíři včetně příslušenství v km 5-12, která potrápí řidiče minimálně po dobu 4 měsíců. Na dálnici D5 přibrzdí řidiče oprava 2 dálničních mostů mezi km 0-1 u Chrášťan. Na dálnici D4 v pravém jízdním pásu ve směru na Příbram je plánovaná oprava AB povrchu společně s odvodněním komunikace mezi Kytínem a Voznicí. Opravovat se bude 5500 metrů včetně větví MUK EXIT 21 Kytín. Z kraje stavební se sezóny zahájíme rovněž opravu mostu pod dálnicí D10 u Staré Boleslavi a v přípravě jsou zde rovněž opravy povrchů a odvodnění ve dvou úsecích ve směru na Prahu v celkové délce vice jak 13 kilometrů. Na dálnici D6 plánujeme opravit povrch a odvodnění v levém jízdním pásu ve směru na Prahu. Mezi novým Strašecím a Tuchlovice to bude celkem 8000m.

Opravovat se bude i na silnicích I. tříd. Na silnici I/9 v okr. Mělník zahájíme opravu v loňském roce provizorně zajištěné opěrné zdi komunikace v Tupadlech a nově také opravu povrchu vozovky a odvodnění mezi Vehlovicemi a Želízy.v délce 3600 metrů. V okrese Příbram bychom rádi po dokončení akce „I/4 Milín-Chraštice oprava povrchu a odvodnění“ zahájili opravu této komunikace mezi Chrašticemi a hranicí kraje v délce 6000 metrů. V úmyslu máme také opravit povrch a odvodnění silnici I/18 mezi Drásovem a MUK Skalka (1675), mezi Bohutínem a Havírnou (1600m) a Lichkovy a Břekovou Lhotou (4750m). Na silnici I/27 plánujeme zahájit 2. a 3. etapu opravy komunikace na průtahu obcí Jesenice v okr. Rakovník. Na silnici I/2 zahájíme ve 3. čtvrtletí opravu mostu v Bečvárech přes Drahobudický potok (okr. Kolín) a v přípravě jsou opravy povrchu a odvodnění mezi Mukařovem a Kozojedy (okr. Praha východ) a Malínem a Novými Dvory (okr.Kutná Hora).
Ani v letošním roce se nevyhnou práce silnici I/38. Ve 2-3. čtvrtletí plánujeme zahájit opravu vozovky mezi Starým Kolínem a Malínem. (přes 4000 m), v Kolíně opravíme podchod pro pěší so Smetanovy ulice, který se bude předávat novému majetkovému správci, a mezi Debří a Kosmonosy na Mladoboleslavsku bychom rádi zahájili opravu povrchu a odvodnění komunikace v délce cca. 3000m. V přípravě je u obce Debř také oprava mostu  ev. č. 38-017 přes Jizeru a trať českých drah.

Aktuálně se jedná o 5 desítek akcí, o nichž  budeme postupně a aktuálně informovat. Řidiči však musí v průběhu roku počítat i s provozní údržbou (obnova VDZ, sekání trávy a údržba zeleně, oprava telematických zařízení atd.) nebo velkoplošnými výspravami, které do plynulosti silničního provozu mohou rovněž také výrazněji zasáhnout.

Další 3 miliardy bez DPH půjdou na výstavbu v kraji. Na silnici I/38 se jedná o plné rozběhnutí výstavby obchvatu obce Církvice na Kutnohorsku, kde si již na podzim 2020 převzal staveniště zhotovitel spol. Strabag a.s. V závěrečné fázi je výběrové řízení na zhotovitele přeložky sil. I/3, obchvat Olbramovic u Benešova. ŘSD obdrželo 10 nabídek a v současné době probíhá jejich hodnocení. Akce „Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba“ má pravomocné stavební rozhodnutí a aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele s termínem podání nabídek 11.3. V hlavní trase jsme již zahájili přípravné práce spočívající v kácení dřevin, které je třeba provést s předstihem v době vegetačního klidu. U stavby “D6 Krupá obchvat“ probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s aktuálním termínem podání nabídek 10.3. Od 12.1.2021 má i tato stavba pravomocné stavební povolení. A poslední stavbou, kterou bychom rádi v tuto chvíli zahájili ještě letos na podzim, je výstavba nové okružní křižovatky na silnici .I/16 u obce Plazy (okr. M. Boleslav).. Ke stavbě jsme již získali pravomocné stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitele plánujeme zahájit na přelomu 2. a 3. čtvrtletí.

Z pohledů regionů proběhne největší stavební činnost na okr. Příbram, kde je připraveno 12 staveb. Pokud k tomu přidáme již Poslaneckou sněmovnou schválený PPP projekt na výstavbu dálnice D4, tak spolu s dvěma stavebně samostatnými úseky na území kraje je to staveb celkem 14. Podíváme-li se na silnice, tak z 16 silnic I. tříd, které v kraji máme, by se mělo něco dít na 15 z nich. Z 9 dálnici se bude pracovat mimo dálnice D11 na všech zbývajících, pokud sem zahrneme i 2 modernizované úseky na D1.

Print Friendly, PDF & Email