V souvislosti s oteplením bychom rádi upozornili na 2 nepříjemné jevy, s nimiž se můžeme v následujícím období na komunikacích potkat.

Prvním z nich je náledí, které může na vozovkách vznikat v důsledku odtávajícího sněhu nebo deště či mrholení. Ačkoliv se již teploty vzduchu přes den mohou pohybovat či pohybují nad 0°C, komunikace jsou působením velmi nízkých teplot v uplynulých dnech promrzlé a voda tak na nich může souvisle nebo lokálně namrzat. S tímto jevem je třeba počítat zejména večer a ráno, kde se teploty ještě pohybují kolem bodu mrazu. Případné dešťové srážky mohou situaci na komunikacích ovlivnit ještě výrazněji než odtávající sníh.
Zimní údržba na možný vznik těchto situací preventivně reaguje v souladu s plánem zimní údržby pro danou oblast aplikací odpovídajícího posypového materiálu (sůl, solanka, inert), aby zajistila požadovanou sjízdnost komunikací odstraněním vzniklých závad. Nicméně zejména v kopcích může být účinek posypu snižován tekoucí vodou a vozovky tak mohou i přes veškerou snahu namrzat.

Druhým jevem, na který budeme objektivně ve zvýšené míře na komunikacích narážet, jsou lokální poruchy ve vozovce, např. výtluky. Na rozdíl od předchozích několika let zažíváme letos obvyklou zimu s nízkými teplotami i s jejich výraznými změnami (rozdíly i 20-30°C ) a vyššími úhrny sněhových i dešťových srážek. To jsou podmínky, které společně s těžkou nákladní dopravou soustředěnou na dálnicích a silnicích I. tříd, negativně ovlivňují životnost konstrukčních vrstev komunikací. Toho jsme si vědomi a stav komunikací ve správě ŘSD ČR v kraji pravidelně kontrolujeme a zjištěné závady okamžitě odstraňujeme a pokud to není možné, reagujeme na nezbytně nutnou dobu umístěním příslušného dopravního značení (např. dopravní značka 7a- nerovnost vozovky)

Řidiči by v tomto období měli s těmito jevy na komunikacích počítat. Každý, kdo usedne za volant, by je měl předvídat a zejména přizpůsobit rychlost jízdy dopravně technickému stavu a povaze komunikace v rámci známého pravidla, které říká, že řidič je povinen jet takovou rychlostí, aby stačil zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Print Friendly, PDF & Email