Dokončili jsme souběžnou opravu mostu ev.č. 3-018 přes silnici II/106 na Týnec nad Sázavou a ev. č. 3-019 přes silnici III/10614 v ul. Konopišťská na silnici I/3 u Benešova, které byly do provozu uvedeny v 2. polovině 30. letech 20. století. Opravami došlo především k zajištění křídel, u kterých chybělo jejich založení, a hrozil jejich sesuv. Pro zajištění stability křídel byly zřízeny nízké opěrné zdi z gabionových košů v patě svahových kuželů podél komunikace a provedení zpevnění povrchu kuželů těžkým kamenným záhozem, přičemž spodní stavby byla před tím zajištěna kotveným obetonováním. Sanována  byl spodní líc nosné konstrukce.

V příštím týdnu mezi 7.12.2021 a 10.12.2021 plánujeme pod mosty na sil. II/106 a sil. III/10614 opravit povrch vozovky frézováním staré a pokládkou nové konstrukční vrstvy. V rámci této opravy bude provoz pod mosty ještě omezen a to včetně uzavírek obou komunikací s dočasným převedením dopravy na značené objízdné trasy.

 

Print Friendly, PDF & Email