Svého zhotovitele má doplnění gabionových zdí v prostoru mezi dálnicí D5 a pravostrannou i levostrannou odpočívkou Záluží v km 36,5 (PS) respektive v km 37,1 (LS). Zdi postaví společnost  ALGON, a.s. za 15,99 mil. Kč bez DPH. Účelem stavby je vizuální a zvukové odstínění prostoru odpočívky od provozu na dálnici a tím zvýšení pobytu komfortu na odpočívkách. Dokončení plánujeme nejdéle za 4 měsíce od zahájení výstavby.

Zdi budou postaveny v zatravněných plochách odpočívek přiléhajících k dálnici abudou vedeny v souběhu s ní. Pravostranná bude ve vzdálenosti min. 2,8 metrů od hrany vozovky dálnice v délce 230 metrů, levostranná ve vzdálenosti min. 2,0 metry od hrany vozovky dálnice a v délce 236 metrů. Obě zdi jsou navrženy ve výšce 2,5 metrů nad hranou zpevnění dálnice (vozovkou) a v šířce 1 metr. Mimo výstavby zdí a s nimi souvisejícím odvodněním základové spáry a zpřístupnění pomocí chodníku k hlásce SOS směrem z odpočívek budou provedeny i další práce. Součástí stavby bude také realizace a úprava v místě osazení nových tlumičů nárazu, napojení a výměna svodidel na dálnici podél zdí na požadovanou úroveň zadržení, obnova svislého i vodorovného dopravního značení po dokončení stavby, sejmutí drnu a jeho zpětné rozprostření, vegetační úpravy v podobě výsadby popínavých rostlin za rubem a lícem obou zdí a osetí dotčených zelených ploch. Součástí stavby jsou rovněž objekty obsahující stavební práce vyvolané realizací zdí, např. přeložky stávajících inženýrských sítí (Cetin, NN, vodovod)

Stavbu plánujeme zahájit začátkem dubna tohoto toku s minimálním omezením provozu na dálnici D5. To bude spočívat pouze v cca týdenní uzavírce odstavného pruhu v místě stavby každé z odpočívek. Na samotných odpočívkách bude omezena jen levá průjezdná komunikace, která bude sloužit jako zařízení i jako prostor stavby. 

Print Friendly, PDF & Email