Dnes 25.3.2022 večer začnou přípravné práce spojené s demolicí severní části východní poloviny mostu přes Chlumeckou ulici v Praze 20. Samotné snesení nosné konstrukce na komunikací v Chlumecké ulici, v jejím jízdním pásu ve směru do centra, bude zahájena v sobotu 26.3. 2022 ráno. Před tím je třeba pod most navézt a rozprostřít štěrkové lože, které bude chránit povrch vozovky.

Kompletní demolice této části mostu je plánovaná v termínu pátek 25.3.2022 od 23:00 hod.– neděle 27.3.2022 do 18:00 hod.

V tomto čase bude v ulici Chlumecká veden provoz pouze jízdním pásem ve směru z centra, tedy v režimu vedení provozu 0/1+1. Na dálnici D0 zůstane zachován provoz v jízdním pásu ve směru do centra, a jak je tomu již nyní, bude se zde jezdit 2+2 provizorními jízdními pruhy. Za uzavřenou výjezdovou větev MÚK 59 Chlumecká bude vedena značená objízdná trasa :
D0 – Vysočanská radiála – MÚK Satalice – Vysočanská radiála – D0 – Výjezd D0 EXIT 59 směr Praha Černý Most (ul. Chlumecká).

Demolice jižní části východního mostu je plánovaná na příští víkend pátek 1.4.2022 od 22:00 – neděle 3.4.2022 do 18:00.

 

Print Friendly, PDF & Email