Dokončujeme první 2 úseky opravy mezi Líchovy a Břekovou Lhotou, které jsme zahájili letos v dubnu. Na průtahu Dublovicemi, kde opravujeme 355 metrů dlouhou část navazující na 315 metrů dlouhý úsek dokončený na podzim 2021, momentálně  probíhá pokládka nových živičných konstrukčních vrstev vozovky, abychom nejpozději v pondělí 7.6.2022 mohli navázat dalším úsekem z Dublovic na Sedlčany. Obdobně se dokončuje také 869 metrů dlouhý úsek podél obce Líchovy směrem na Dublovice, aby i zde oprava pokračovala nejpozději od 7.6.2022 dalším navazujícím úsekem.

V obou nastávajících úsecích nás čekají rozsáhle sanace konstrukčních vrstev vozovky při obou krajnicích i práce na odvodnění komunikace. Předpoklad dokončení je u těchto dvou částí konec července. I nadále se bude pracovat po polovinách vozovky a provoz v pracovních úsecích bude řízen kyvadlově.

Print Friendly, PDF & Email