Na dálnici D5 pokračujeme v souběžné opravě pravé poloviny mostů ev. č. D5-001 a D5-002 v levém jízdním pásu ve směru na Prahu. Provoz v tomto úseku D5 u Prahy je tak i nadále veden v režimu 1/1+2. Na mostech se postupně armují a betonují spřažené desky nosné konstrukce a následně se realizuje jejich izolace. Obnaženy jsou mostní závěry a ubourány římsy, které budou nově vybetonované. S ohledem na současný postup opravy předpokládáme urychlení o několik dní, což znamená, že by řidiči po opravených mostech mohli projet bez omezení již 1. polovině července 2022.

Print Friendly, PDF & Email