V úseku dálnice D5 u Zdic je již dokončena oprava protihlukové stěny z betonových prefabrikátů v km 25,35 až 26,1. Tady část stěny v délce cca 40 metrů byla nahrazena novými panely. Zbytek PHS v délce 710 metrů byl očištěn od graffiti, poškozená místa v betonových prefabrikátech byla sanována a stěna dostala nový ochranný nástřik. Na mostě byla provedena výměna skelné výplně v celé ploše. Ocelové prvky byly po otryskání opatřeny novým protikorozním nátěrem. Výsledek je patrný z fotografií.

Na druhé navazující protihlukové stěně v km 26,1-27,47 se stále pracuje. Původní dřevěnou stěnu bylo nutné kompletně demolovat a poté připravit prostor pro novu 1344 metrů dlouhou PHS. Aktuálně probíhá postupné založení nové stěny spočívající ve vrtání, osazování armakošů výztuže a betonáži pilotů. V návaznosti na uvedené práce probíhá již také postupné osazování nosných sloupů, do kterých budou následně osazovány soklové a zvukově absorpční desky z železobetonu. Na začátku jsou zemní úpravy na lícové i rubové straně PHS, kde se pokládá separační geotextilie a naváží a hutní štěrkodrť při současné profilaci terénu do požadovaného sklonu. V prvních polích tak může začít osazování košů pro gabionové zídky, na které budou teprve kotveny soklové železobetonové panely. S uvedením této nové stěny do provozu počítáme v 1. polovině července 2022.

V místě stavby je provoz na dálnici D5 i nadále veden 2 provizorními jízdními pruhy s omezením max. povolené rychlosti na 80 km/h bez vážnějších dopravních komplikací.

Print Friendly, PDF & Email