ve čtvrtek 10.11.2022 jsme uvedli do provozu opravený 3,8 kilometrů dlouhý úsek silnice I/38. Přibližně mezi Libichovem a Luštěnicemi na Mladoboleslavsku jsme začátkem července tohoto roku zahájili výměnu vozovkového krytu a opravu odvodnění komunikace. Součástí opravy byla také výměna bezpečnostních prvků,  jakými jsou vodící sloupky či svodidla.  

Oprava za 64,26 mil. Kč bez DPH probíhala za provozu po polovinách vozovky. V pracovním úseku byl provoz řízen kyvadlově semafory nebo pověřenými pracovníky zhotovitele. Toto dopravní omezení tedy dnešním dnem skončilo. Dokončovací práce budou probíhat i nadále mimo vozovku, nebo ještě může dojít k lokálnímu a časově omezenému dopravnímu omezení v rámci tzv. pracovního posuvného místa. Jelikož již začátkem října byla ukončena oprava povrchu pokládkou mikrokoberce v úsecích Bratronice-Vlkava a Velké Zboží-Chvalkovice je silnice I/38 v úseku mezi dálnicemi D10 a D11 průjezdná bez výrazných dopravních komplikací. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email