Přípravu plánovaného propojení ulic Jihlavská (II/353) a Brněnská (I/37) ve Žďáru nad Sázavou se nám daří realizovat rychleji, než bylo původně plánováno.  Propojení obou ulic jednoduchým způsobem vyloučí dopravu směřující z Nového Města na Moravě do Jihlavy po Brněnské ulici. Auta se díky nové přeložce zcela vyhnou cestě přes okružní křižovatku u nákupního centra.  Intenzita provozu na Brněnské ulici přitom přesahuje 11 tisíc vozidel za den.

Již tento rok počítáme s dokončením dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Pokud ještě letos získáme i stavební povolení, ihned zahájíme veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizací samotné stavby bychom tak mohli zahájit v průběhu roku 2022. Záviset to bude ovšem na tom, zda akce bude zahrnuta do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Podle předpokládaného plánu organizace výstavby ve zpracované projektové dokumentaci se doba výstavby předpokládá v délce 1,5 stavební sezóny. Přeložka v délce 779 metrů, by tak mohla být uvedena do provozu nejpozději v průběhu roku 2024 a vyjít by měla přibližně na 101 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email