Oprava přibližně 5660 metrů komunikace I/19 mezi obcí Kámen a hranicí Kraje Vysočina a Jihočeského kraje se již rovněž blíží ke svému konci. Oprava je rozdělena na 2 základní úseky. Ten mezi hr. kraje a Obrataní je dlouhý 2359 metrů a v etapě 1 až 4 ho opravuje společnost Poor. Dokončen je úsek mezi hr. kraje a železničním přejezdem (etapa 1,2) s tím, že se zde v jízdním pruhu ve směru k Obrataní dokončuje ještě oprava propustku, který si vzhledem k jeho fyzicky zjištěnému stavu vyžádal větší rozsah prací. Ve stejném směru za železničním přejezdem již v rámci 3. etapy proběhlo odfrézování starého povrchu, očištění povrchu po frézování a souběžně se pracuje na čištění a profilaci příkopů odvodnění a seříznutí krajnice.
V 2. části dlouhé 3303 metrů mezi Obrataní a začátkem obchvatu obce Kámen práce realizuje společnost SWIETELSKY, která je zde již v 8. závěrečné etapě. Momentálně se pracuje v jízdním pruhu ve směru  Kámen-Obrataň mezi křižovatkami se sinicí II/128 na Eš a Věžnou. I tady v uplynulém týdnu proběhlo odfrézování starého povrchu, jeho očištění po frézování a souběžně se pracuje na čištění a profilaci příkopů odvodnění a seříznutí krajnice.

V tomto týdnu navážeme v obou pracovních úsecích podobnými činnostmi jako je oprava propustků pod sjezdy, terénní úpravy, pokládka nezpevněných krajnic a příprava povrchu před pokládkou asfaltového mastixového koberce. Ten budeme pokládat koncem tohoto a v průběhu příštího týdne. Uvedení opravovaného úseku jako celku do provozu plánujeme k 10.10.2021 s tím, že část úseku Obrataň-Kámen bude dokončena dříve a řidiči se tak již následně zdrží na semaforech pouze v omezení mezi železničním přejezdem a Obrataní.

 

 

Print Friendly, PDF & Email