V letošním roce opravíme most u Radňovic na Žďársku, který převádí silnici I/19 přes Slavkovický potok. Provedená diagnostika ukázala, že most ev.č. 19-076 postavený v roce 1954, který byl v roce 1977 rozšířen, již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Jedním z problémů jsou například stávající křídla mostu, která jsou krátká a dochází tak k sesuvu svahových kuželů, která jsou příkré, a dožilý je i stav mostního svršku, který bude třeba celý odstranit až na nosnou konstrukci. Na ní bude provedena nová samonosná spřažená deska s novou izolací. Každé křídlo mostu bude prodlouženo o zhruba 2 metry a na bocích mostu budou provedeny nové čelní zídky a na nich budou osazeny nové železobetonové římsy. Most dostane nové vozovkové souvrství a příslušenství.
Dolní stavba bude sanována a svahy podél křídel budou dosypány a zpevněny dlažbou z lomového kamene. Prostor pod mostem bude pročištěn, případné stávající odláždění pod mostem bude doplněno s přesahem na návodní i povodní straně přibližně 3 metry.
Oprava mostu je plánovaná ve 2 etapách po polovinách. Pracovní polovina bude vždy uzavřena a provoz v místě stavby bude řízen kyvadlově průjezdnou polovinou vozovky, přičemž délka opravy mostu je odhadována na 4 měsíce.

Do veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby jsme k 20.1.2022 obdrželi 5 nabídek s nejnižší nabídkovou cenou 5,2 mil. Kč bez DPH. Momentálně probíhá hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti a dalších kritérií stanovených zadávací dokumentací. Stavbu bychom rádi zahájili, s ohledem na časový průběh veřejného řízení a klimatické podmínky, začátkem nové stavební sezóny, tedy přibližně v 1. polovině 2. čtvrtletí 2022.

Print Friendly, PDF & Email