Dnes 11.7. 2022 zahajujeme opravu silnice I/34 v 1351 metrů dlouhém úseku na průtahu Humpolcem. Opravou tak projde téměř celý úsek této silnice I. třídy v intravilánu města vedeného ulicí Okružní a malá část v extravilánu mezi koncem města a křižovatkou se silnicí III/03418 (směr na obec Vilémov). Pracovní úsek, který bude opraven je vymezen okružní křižovatkou se silnicí II/129 včetně této křižovatky ve směru od dálnice D1 a průsečnou křižovatkou se silnicí III/03418 (také včetně křižovatky) ve směru od H. Brodu. Opravu za 20,79 mil. Kč bez DPH provede společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která z 6 uchazečů o zakázku nabídla nejnižší cenu s termínem uvedení stavby do provozu za 13 týdnů. Opravený úsek jako celek by tak měl být uveden do provozu začátkem října 2022.

Hlavním cílem je oprava povrchu vozovky silnice v celé šířce jízdního pásu, tj. dvou průběžných jízdních pruhů a zpevněných krajnic. Z tohoto důvodu bude provedena výměna dvou hutněných asfaltových vrstev s lokálními opravami na odfrézovaném povrchu. Ve vytypovaných úsecích bude nutné provést sanaci okrajů vozovky v šířce 1,5m od okraje vozovky, která spočívá ve výměně všech tří asfaltových vrstev a jedné podkladní nestmelené vrstvy. Upravovat se budou také plochy stávajících dlážděných ostrůvku z kamenných kostek a dlažba vnitřního prstence okružní křižovatky. Dojde na vyčištění odvodnění komunikace a v úseku bez obrub k obnově nezpevněných krajnic. Obnovou projde také vodorovné dopravní značení.

Stavební práce na silnici I/34 budou probíhat za provozu při zachování tranzitní i místní dopravy. Provoz v dílčích pracovních úsecích bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu. Celá oprava začne částí silnice od okružní křižovatky se sil. II/129 v délce cca 380 metrů. Pracovat se bude v jízdním pásu ve směru k dálnici D1 a opravou projde příslušná polovina okružní křižovatky. Ze silnice I/38 tak nebude možné odbočit do ulice Fügnerova a Okružní, stejně jako z těchto ulic na sil. I/38 vjet. Ve směru Světlá n./Sázavou, Želiv bude značená objízdná trasa po místních komunikacích.

 

Print Friendly, PDF & Email