Již 3. týden probíhá oprava silnice I/34 v délce 3200 metrů od světelné křižovatky se silnicí I/37 ve Ždírci nad Doubravou až po hranici s Pardubickým krajem. V celém úseku jsou vyfrézované staré konstrukční vozovky vrstvy a v Kohoutově již v pondělí začala pokládka nových živičných vrstev. Na opačné straně u Ždírce sanujeme konstrukci vozovky v místech stanovených diagnostikou a vizuální prohlídkou odfrézovaného povrchu.  Jedná se o zejména o lokální úseky při krajnici silnice. V celé délce postupně probíhá zařezávání krajnice a čištění příkopů silnice a propustků pod sjezdy i pod komunikací včetně zahájení jejich sanací. Práce zatím probíhají bez obtíží podle schváleného harmonogramu a maximálně se snažíme, aby uzavírka tohoto úseku trvala nezbytně nutnou dobu.

Místním obyvatelů bychom rádi poděkovali za trpělivost a ohleduplnost a současně je požádali o zvýšenou obezřetnost při pohybu staveništěm ať již pěšky, na kole nebo vozidlem.

Print Friendly, PDF & Email