Vybrali jsme zhotovitele úpravy/opravy kamenných klenbových mostů na silnici I/38 u obce Vílanec na Jihlavsku. Ze 4 uchazečů o zakázku předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., která ji bude realizovat za 17,58 mil. Kč bez DPH s termínem uvedení stavby do provozu za 126 kalendářních dnů. 

Oprava obou mostů vychází ze zjištění diagnostického průzkumu. Stavebně technický stav nosné konstrukce mostu ev.č. 38-077 přes místní potok za obcí Vílanec je hodnocen stupněm V – špatný, přičemž spodní stavba je na tom o stupeň lépe. Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby. Použitelnost je omezena korozí záchytného systému a degradací betonu říms. Most ev.č. 38-078 převádějící silnici I/38 přes potok Jihlávku má stavebně technický stav nosné konstrukce i spodní stavby hodnocen stupněm V.  Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby. Právě tyto průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby jsou opravou neodstranitelné.

Vzhledem k blízké vzdálenosti obou mostních objektů bylo přistoupeno k jejich realizaci v rámci jedné stavební akce. Most ev.č. 38-077 bude stavebně upraven a na jeho místě vznikne nově propustek. Most ev.č. 38‐078 bude kompletně zdemolován a nahrazen přesypanou železobetonovou konstrukcí mostu se zavěšenými křídly.

 

Print Friendly, PDF & Email