Na budoucím JV obchvatu Havlíčkova Brodu jsme dokončili skruž přes trať ČD Praha-Brno, která umožní betonáž hlavní nosné konstrukce pole mostu přes železnici. Z důvodu bezpečnosti práce nad trakčním vedením bude nosná konstrukce po jejím vybetonování 2 metry nad pilíři, kde by měla být původně uložena. Proto bude nutné 1600 tun vážící konstrukci pole pře železniční trať snést o tyto 2 metry níže a na pilíře ji uložit.

Celá speciální operace bude probíhat střídavým snášením na každé straně centimetr po centimetru pomocí speciálních jeřábu a bude trvat přibližně týden.

 

 

Print Friendly, PDF & Email