Pokračujeme v opravě povrchu komunikace a odvodnění silnice I/19 Keřkov-Simtany v celkové délce 4,7 km. Část  mezi Keřkovem a Stříbrnými Horami jsme realizovali v loňském roce a letos tak zbývá k dokončení přibližně 3 kilometry dlouhý úsek mezi  Stříbrnými Horami a Simtany.

Účelem oprav je zlepšení technického stavu komunikace, zkvalitnění jejího povrchu a celkově tak  prodloužení životnosti vozovky. Dojde k odfrézování poškozených konstrukčních vrstev a k pokládce vrstev nových. Vyčištění příkopů odvodnění a propustků. Kde to bude zapotřebí, budou opraveny a přestavěny na bezpečnější se šikmými čely. Obnovena bude nezpevněná krajnice a vodorovné i svislé dopravní značení.

Práce probíhají za úplné uzavírky silnice I/19 a doprava je převedena na značené objízdné trasy viz. mapka. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny je vedena po silnicích I. tříd I/34 a I/37. Uzavírka je plánovaná do 7.8. 2021, kdy by mělo dojít k uvedení této části komunikace do provozu v režimu předčasného užívání stavby. V opravách však budeme pokračovat i po opětovném uvedení do provozu, kdy již jednotlivé činnosti budeme realizovat v rámci posuvného pracovního místa. Hotovo by mělo být v druhém říjnovém týdnu.

Print Friendly, PDF & Email