Na silnici I/19 ve Stříbrných Horách na Havlíčkobrodsku stále pokračujeme v zajištění násypového tělesa silnice I/19. Vyvrtali jsme a vybetonovali jsme 38 pilot, které tvoří základ budované pilotové opěrné zdi v délce 25 metrů. Dokončení jejich betonáže nám umožnilo realizovat bednění a betonáž římsy a v minulém týdnu provést výkopové práce na líci zdi a odtěžit terén na líci zdi po úroveň paty svahu.

V tomto týdnu jsme po vyvrtání kotevních trnů do líce zdi a po jejím osazení výztuží aplikovali stříkaný beton na instalované kari sítě, který bude do konečné podoby srovnaný a hlazený. Po doplnění celé konstrukce vozovky v odbourané části a osazení na míru vyrobených svodidel plánujeme opětovné uvedení do provozu v polovině tohoto měsíce. 

Print Friendly, PDF & Email