V plném proudu jsou už práce na silnici I/38 mezi Skuhrovem a Olešnou na Havlíčkobrodsku. Započaty byly rekonstrukcí mostu na trase. Stavba částečně omezuje provoz.

Předmětem veřejné zakázky je oprava 320 m dlouhého úseku silnice I/38 mezi Skuhrovem až po křižovatku s místní komunikací u obce Olešná. Každý den tímto místem projede 8500 vozidel, z toho přibližně třetinu tvoří nákladní a kamionová doprava. V plánu je rovněž oprava systému odvodnění, úprava krajnic, výměna svodidel či obnova vodorovného dopravního značení.

Práce započaly celkovou rekonstrukcí mostu s ev. čís. 38-059 přes Skuhrovský potok. Jeho stav byl diagnostikou vyhodnocen jako nevyhovující, navíc je tato trasa zvažována pro přepravu těžkých komponent pro dostavbu JE Dukovany. Z těchto důvodů bylo tedy rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového, moderního a odolnějšího mostu. Půjde o konstrukci o jednom poli s rozpětím mostovky 12,5 x 6,20 m. Nosnost nového mostu bude až 900 tun.

Most je rekonstruován po polovinách. Aktuálně se pracuje na polovině, která převádí jízdní pás směr Havlíčkův Brod. Zde už probíhá betonáž mostní konstrukce, zatímco na druhou polovinu mostu je převedena veškeré doprava. Ta je místem stavby vedena kyvadlově a řízena semafory.

Zhotovitelem vybraným formou veřejné soutěže je společnost STAVBY SR group s.r.o., která provádí práce za smluvených 23,33 mil. Kč bez DPH. Uvedení rekonstruovaného úseku do provozu předpokládáme v říjnu.

Print Friendly, PDF & Email