V pátek 1.4.2022 jsme obnovili práce na opravách vozovky silnice I/37 mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem, které jsme započali v roce 2021 v úseku o celkové délce 10,6 kilometrů. V letošním roce dokončíme ty úseky, které nebyly realizované v průběhu předchozí stavební sezóny.

Od první poloviny února jsme již využívali příznivého počasí a postupně v jednotlivých částech pracovali na odvodnění této komunikace I/37. S úplným začátkem nové stavební sezóny tedy zahajujeme i současnou opravu povrchu. Staré konstrukční vrstvy vozovky dnes frézujeme na průtahu Ostrovem nad Oslavou, kde zbývá opravit přibližně 700 metrů. Na průtahu obcí se pracuje za provozu po polovinách vozovky a provoz je veden kyvadlově průjezdným jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. V pondělí 4.4. 2022 zahájíme frézováním na průtahu obcí Jívoví, kde budeme opravovat  cca 1300 metrů. Zde se však bude pracovat za úplné uzavírky této části silnice I/37 s převedením dopravy na značenou objízdnou trasu.

Pokud jde práce, které máme v úmyslu v letošním roce provést, tak budeme pokračovat ve výměně konstrukčních vrstev vozovky v různé její tloušťce dle výsledků předchozí diagnostiky. Kde budou po odfrézování stávajícího asfaltového souvrství zjištěny další lokální poruchy, budou provedeny případné lokální sanace s odstraněním části podkladní vrstvy a její reprofilací a zhutněním. Dojde k vyčištění, dosypání a zpevnění krajnic a případným úpravám svahů zemního tělesa. Bude provedena výměna stávající svodidel a jejich doplnění, aby zádržný systém odpovídal současným normám. Pokračovat budeme v opravách odvodnění komunikace.

 

Print Friendly, PDF & Email