Na stavbě přeložky silnice I/37 mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáře nad Sázavou je v těchto dnech dokončován záchranný archeologický výzkum. Dopravu v oblasti začaly práce od dnešního dne částečně ovlivňovat.

Počínaje dnešním dnem 10. června 2024 byl v ulici Jihlavská v blízkosti stavby zaveden kyvadlový provoz. Ten bude usměrňován přes den regulovčíky, v noci ho pak budou řídit semafory. Důvodem aktuálního částečného omezení, které bude platit takřka po celou dobu výstavby, je především budování nového systému odvodnění budoucí přeložky v těchto místech.

K závěru se mezi tím chýlí záchranný archeologický průzkum. Ten doposud přinesl očekávané nálezy. Jde především o pozůstatky bývalé cihelny z druhé poloviny 19. století, kterou zde, v blízkosti zaústění budoucí přeložky do plánovaného kruhového objezdu v ulici Jihlavské vlastnil a provozoval známý jihlavský továrník Karl Anton Löv. Po skrývce zeminy byly odhaleny základy továrny, pece i prostoru, kde se cihly sušily. Odkryta byla také studna, pozůstatky pásového dopravníku nebo železniční vlečka. Záchranný archeologický výzkum byl měl být dokončen do dvou týdnů a poté už započne samotná výstavby přeložky.

Stavba přeložky silnice I/37 ve Žďáře nad Sázavou je v celé své délce 692 m navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. Její začátek je umístěn do středu nové okružní křižovatky na Jihlavské ulici. Poté trasa pokračuje jihovýchodním směrem dvěma protisměrnými kruho­vými oblouky. Následně se trasa stáčí na východ opět pomocí kruhového oblouku. Konec přeložky je uprostřed druhé okružní křižovatky na ulici Brněnská.

Hlavním smyslem přeložky je zklidnění dopravy ve městě. Jde především o odvedení tranzitu z míst, kde se kumuluje doprava a zejména mezi směry Jihlava a Nové město na Moravě umožnit plynulejší průjezd vozidel, která trasou projíždějí. Podle posledního sčítání projedete těmito místy každý den přes 7 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony.

Zhotovitelem je společnost AQUASYS spol. s.r.o., která provádí práce za smluvených 112,78 mil. Kč bez DPH. Uvedení nové přeložky do provozu plánujeme do půlky příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email