Dnes, v úterý 25. června, zahajujeme opravu silnice I/19 a silnice I/34 na dopravím okruhu Pelhřimova. Práce si vyžádají částečné omezení provozu.

Jedná se o plánovanou povrchovou opravu stávající silnice I/19 a silnice I/34 dle zpracované projektové dokumentace. Rekonstrukce silnice I/19 je navržena v km 142,903 (mostní závěr) až po km 143,009, tedy v délce cca 900 m. Rekonstrukce silnice I/34 je navržena v km 85,372 – 86,123, to znamená v délce 249 m.

Konkrétním místem oprav bude lokalita v blízkosti Radětínského rybníka na severním okraji města, kde se obě silnice střetávají. Podle posledního sčítání dopravy projede tímto místem každý den až 13,5 tisíce vozidel, z toho přibližně 3 tisíce tvoří nákladní a kamionová doprava. Celou akci si vyžádal aktuální stav vozovky v těchto místech, která podle provedené diagnostiky vykazuje řadu vad. Mezi jinými jde o ulámané krajnice, či hloubkovou korozi vozovky. Oprava na silnici I/19 se bude týkat rovněž objektů dešťové kanalizace.

Práce budou rozloženy do jednotlivých etap a prováděny budou po jednotlivých částech úseku a po polovinách vozovky. Doprava povede vždy po té polovině vozovky, na které se v tu chvíli nebude pracovat. Jako první přichází na řadu část silnice I/19 na příjezdu do města ve směru od Starého Pelhřimova až po křižovatku se silnicí I/34.

Oprava si vyžádá pouze částečné omezení provozu. Ten bude místem prací veden vždy kyvadlově a řízen semafory. Rychlost bude snížena na 50 km/h maximálně. Doporučujeme motoristům se dobře zorientovat v přechodném dopravním značení, které se během opravy bude měnit dle aktuálního postupu prací.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SWIETELSKI stavební s.r.o., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce provádí za smluvených 24,78 mil. Kč bez DPH. Celý opravený úsek dopravního okruhu Pelhřimova plánujeme uvést do provozu na konci prázdnin.

Print Friendly, PDF & Email