Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako správce dálnic a silnic I. tříd v Kraji Vysočina, zajišťuje zimní údržbu na 93 kilometrech dálnice D1 a 416 km silnici I. tříd na území kraje. Jedná se přibližně o 10 % z celkové délky silniční sítě na Vysočině. Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Cílem zimní údržby je podle pořadí důležitosti zmírnit závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací, přičemž organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do prvního pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                   

  • do 2 hodin u dálnic   
  • do 3 hodin u silnic I. třídy

Údržbu silnic I. tříd na Vysočině zajišťuje pro ŘSD ČR Krajská správa a údržba silnic, která má pro stávající období zimní údržby připraveno celkem 134 sypačů s radlicí, 15 sněhových fréz, 29 šípových pluhů a 43 nakladačů. Většina silnic I. tříd se udržuje chemicky, tedy solankou, případně chloridem vápenatým CaCl2. Pro tyto účely je momentálně připraveno přes 22 tun posypového materiálu.

Na dálnici D1 v úseku Vysočiny provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím SSÚD Bernartice (úsek km74-93,9 a dále STC část D1), SSÚD Velký Beranov (úsek km92,7-140,5) a SSÚD Domašov (úsek km141,5-167 a dále jihomoravská část D1)Pokud jde o techniku, tak do akce je na všech těchto střediscích připraveno celkem 7 nakladačů, 30 sypačů s radlicí, 1 šípový pluh a 7 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje.  Celkem mají tyto 3 SSÚD k dispozici přes 7 000 tun posypového materiálu (NaCl, CaCl2 34 %, směs chloridů). O hladký průběh údržby dálnice na Vysočině se stará 16 dispečerů a 96 řidičů.

Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách ze silničních meteorologických stanic i ze snímačů umístěných přímo ve vozovkách. Součástí systému je i srážkový radar. Zároveň mohou vyhodnocovat krátkodobou, střednědobou, i liniovou předpověď ČHMÚ pro inkriminovaný úsek dálnice. Další dispečerská stanoviště řídí údržbu ve stanovených oblastech údržby na silnicích I. tříd.

 

Print Friendly, PDF & Email