I/38 Rančířov, oprava mostu

I/38 Rančířov, oprava mostu

V Rančířove na silnici I/38 pokračujeme v opravě mostu ev.č.38 – 072. Dokončili jsme zasunutí turbosideru a momentálně probíhá dláždění jeho dna, respektive berm, z lomového kamene a úprava koryta na vtoku i výtoku. Dále probíhají zemní práce jako je odkopávka šikmých...
I/23 Předín rekonstrukce mostu

I/23 Předín rekonstrukce mostu

Na sil. I/23 jsme dnes 4.10.2021 dopravu z provizorní komunikace převedli na nově postavený most přes říčku Brtnici. I po mostě bude veden provoz kyvadlově, stejně jako tomu bylo doposud. To nám umožní bezpečně provést demolici silničního provizoria a následně...
I/34 Jitkov, směrová a výšková úprava

I/34 Jitkov, směrová a výšková úprava

Připravujeme výškovou s měrovou úpravu silnici I/34 v délce 1 840 metrů, která u Jitkova nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ani platným technickým předpisům a normám.  Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu...