V Rančířove na silnici I/38 pokračujeme v opravě mostu ev.č.38 – 072. Dokončili jsme zasunutí turbosideru a momentálně probíhá dláždění jeho dna, respektive berm, z lomového kamene a úprava koryta na vtoku i výtoku. Dále probíhají zemní práce jako je odkopávka šikmých ploch nad vtokem a výtokem. Tyto plochy budou nově vydlážděny lomovým kamene do betonu. Na vtokové části je již např. dokončeno nové revizní schodiště a dokončuje se také kaskádový skluz navazující na odvodnění komunikace.

Práce probíhají aktuálně bez dopravního omezení. Kyvadlově řízená doprava semafory zde bude zřizována pouze nárazově dle potřeb stavby pro umístění stavební techniky do vozovky, např. při složení kameniva na šikmé plochy. Jinak se zemní práce provádí ručně z důvodu velkého sklonu  dosahujícího 75 stupňů. 

Uvedení mostu do provozu plánujeme na 13.11.2021, nicméně v listopadu a prosinci ( dle klimatických podmínek) budou probíhat dokončovací práce v podobě odstranění šikmého sjezdu z I/38 k vtoku, úprava svahů, osetí, náhradní výsadba, úprava dočasných záborů jejich uvedením do původního stavu.

Print Friendly, PDF & Email